Tema vall -Strategi och anpassning för rätt kvalité och mängd

Källa:

Anmäl här

Villkorad läkemedelsanvändning för nöt

Källa:

Besök gardochdjurhalsan.se

Kalvakademin- riktar sig till verksamheter inom mjölk, diko och ungnötsproduktion med kalvinköp

Källa:

Besök gardochdjurhalsan.se

Grisakademin- Fokus suggor, hur skapar vi rätt förutsättningar för suggorna.

Källa:

Besök gardochdjurhalsan.se

Lammakademin – digital utbildning under året för dig som utveckla och stärka din produktion.

Källa:

Besök gardochdjurhalsan.se