Ekonomisk riskbedömning

Alla företagare har utmaningar och oförutsedda händelser i sin verksamhet som man måste hantera för bästa möjliga utfall. Hur kommer vädret vara i juni? Sture Gustavsson, SGMA, har många års erfarenhet av att driva lantbruksföretag i bland annat Ryssland på 320 000ha. Han kommer bland annat att dela med sig av sina erfarenheter av hur man där driver ett lönsamt jordbruk utan stöd och hur man riskminimerar i planeringen i växtodling. Varför det är enkelt att sätta en skördenivå och hur man hanterar vädret i juni? Hur minskar du den ekonomiska risken?

Sture har tidigare varit VD för Black Earth Farming och Chief Agronomist i AgroInvest som är en del av Kinnevik koncernen. Sedan 2012 driver Sture ett eget konsultbolag som fokuserar på verksamhetsutveckling och förbättring av lönsamhet utifrån det daglig verksamheten i företaget.
Föredraget spelades in den 17/2 2022