Bygga för Gris

För att främja Gotlands grisproduktion initierade Gotlands Slagteri i ett projekt för att skapa ett användarvänligt verktyg för att förenkla för en arbetet för en grisproducent som vill bygga nytt för att exempelvis utöka sin produktion. Resultatet blev den vägledning och mallar som ni finner på denna sidan.

I projektet gång har bland annat rådgivare, banker och myndigheter varit inkopplade med sin kompetens. Projektet har letts av RISE och övriga projektdeltagare har varit utöver RISE och GSAB, Gård och Djurhälsan, Grisproducent Olof Ahlby och Västerväte Lantbruk AB. Projektet har finanseriats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader, Leader Gute.

Arbetsmiljöplan (pdf-fil)
1. Rapport 2021_114 reseberättelse Bornholm (pdf-fil)
2. Rapport 2021_104 Vägledning (pdf-fil)
Kalkyl slaktgrisproduktion (Excel-fil)
Kalkyl smågrisproduktion (Excel-fil)
Investeringskalkyl grisstall (Excel-fil)
Ventilation och värmebehov grisstallar (Excel-fil)
Tidplaneringsverktyg Ganttschema (Packad fil som innehåller en Excel-fil)